TV& VIDEO

Nhà thông minh

Trải nghiệm ngôi nhà thông minh tại TP.HCM

Trải nghiệm ngôi nhà thông minh tại TP.HCM

VTV.vn - Với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình Nhà thông minh đã được phát triển rộng rãi cũng như cập nhật thêm nhiều tiến bộ mới tại Việt Nam.