TV& VIDEO

Nhà tình nghĩa

Hà Tĩnh nỗ lực di dân khỏi vùng nguy hiểm

Hà Tĩnh nỗ lực di dân khỏi vùng nguy hiểm

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã di dời được 80% hộ dân trong tổng số hơn 6 nghìn hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn.