TV& VIDEO

nhà tình thương

Không có cha, mẹ qua đời, nam sinh mang bệnh tim một mình nuôi em

Không có cha, mẹ qua đời, nam sinh mang bệnh tim một mình nuôi em

VTV.vn - Thay mẹ nuôi em, nhưng hiện tại cậu đang mắc bệnh tim chưa có điều kiện chạy chữa.