TV& VIDEO

nhà tình thương

Ấm lòng những mái nhà tình thương sau bão

Ấm lòng những mái nhà tình thương sau bão

Vtv.vn- Trong thiên tai, tình người lại được thắp sáng. Bão cuốn sập nhà, cộng đồng lại chung tay xây dựng lại giúp bà con ổn định cuộc sống.