TV& VIDEO

Nha Trang - Khánh Hòa

Tháp Bà Ponagar bị che khuất bởi các công trình

Tháp Bà Ponagar bị che khuất bởi các công trình

VTV.vn - Hiện nay, hàng loạt tòa nhà cao tầng được xây dựng xung quanh khu vực Tháp Bà Ponagar đã che khuất công trình kiến trúc này.