TV& VIDEO

Nha Trang

Hơn 100 người thiệt mạng, bài học nào sau cơn bão số 12?

Hơn 100 người thiệt mạng, bài học nào sau cơn bão số 12?

VTV.vn - Cơn bão số 12 đã qua đi, song đến hiện tại đang có một dấu hỏi về những thiệt hại lớn về con người cũng như tài sản do cơn bão này gây ra.