TV& VIDEO

Nhà Trắng

Dùng máy phát hiện nói dối răn đe nhân viên Nhà Trắng

Dùng máy phát hiện nói dối răn đe nhân viên Nhà Trắng

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ dùng máy phát hiện nói dối, nhằm truy tìm những nhân viên Nhà Trắng đã để rò rỉ thông tin mật.