TV& VIDEO

Nhà tù Côn Đảo

Nhà tù Côn Đảo đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam

Nhà tù Côn Đảo đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam

VTV.vn - Báo Clarin vừa có bài viết về Nhà tù Côn Đảo, vốn nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là "địa ngục trần gian", nay đã trở thành một địa danh du lịch của VN.