TV& VIDEO

nhà vườn Huế

40 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ chính sách bảo vệ

40 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ chính sách bảo vệ

VTV.vn - Giai đoạn từ 2015-2020 tỉnh TT-Huế sẽ tập trung hỗ trợ để bảo vệ từ 25-40 nhà vườn Huế đặc trưng đã được khảo sát.