TV& VIDEO

nhạc sĩ Hoàng Vân

Những di sản để đời của nhạc sĩ Hoàng Vân

Những di sản để đời của nhạc sĩ Hoàng Vân

VTV.vn - Nhạc sĩ Hoàng Vân đã mất vào rạng sáng ngày 4/2. Ông ra đi để lại một khối lượng tác phẩm có giá trị lớn với âm nhạc Việt Nam cả về sáng tác cho đến nghiên cứu.