nhạc sĩ Hoàng Vân

Thành lập website riêng về nhạc sĩ Hoàng Vân

Thành lập website riêng về nhạc sĩ Hoàng Vân

VTV.vn- Một web riêng về cố nhạc sĩ Hoàng Vân: www.hoangvan.org đã được hai người con của ông lập nên nhằm lưu trữ các tác phẩm, tư liệu quý về cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa này.