TV& VIDEO

nhạc sỹ Thanh Tùng

“Thanh Tùng là nhạc sỹ rất… rất khác biệt”

“Thanh Tùng là nhạc sỹ rất… rất khác biệt”

VTV.vn - Trong buổi trò chuyện, NS Phó Đức Phương nhắc đi nhắc lại cụm từ "nhạc sỹ khác biệt", "số phận khác biệt" để nói về sự nghiệp, cá tính sống lẫn cuộc đời của NS Thanh Tùng.