TV& VIDEO

nhận con nuôi

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Ireland

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Ireland

Tại Cộng hoà Ireland, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương của nước này.