TV& VIDEO

nhận con nuôi

Công ty bảo hiểm tại Anh cho phép nghỉ thai sản 1 năm cho cả vợ, chồng

Công ty bảo hiểm tại Anh cho phép nghỉ thai sản 1 năm cho cả vợ, chồng

VTV.vn - Công ty Bảo hiểm Aviva cho phép lao động nữ được phép nghỉ 1 năm khi sinh con, hưởng lương 6 tháng. Nếu nhân viên nam có vợ sinh con cũng được chế độ tương tự.