TV& VIDEO

nhận diện khuôn mặt

Công nghệ nhận diện khuôn mặt khiến cuộc sống thuận tiện hơn

Công nghệ nhận diện khuôn mặt khiến cuộc sống thuận tiện hơn

VTV.vn - Công nghệ nhận diện khuôn mặt được phát triển với rất nhiều ứng dụng, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giao dịch thương mại và khiến cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.