nhãn hiệu nổi tiếng

130 ha cam sành Hàm Yên được cấp giấy chứng nhận VietGAP

130 ha cam sành Hàm Yên được cấp giấy chứng nhận VietGAP

VTV.vn - Nhằm duy trì và giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất cam theo quy trình VietGAP.