TV& VIDEO

nhân lực cao cấp

2014: Tỷ lệ cạnh tranh tìm việc trên mạng giảm so với năm trước

2014: Tỷ lệ cạnh tranh tìm việc trên mạng giảm so với năm trước

Mỗi người khi tìm việc trên mạng năm 2014 chỉ còn phải cạnh tranh với 48 đối thủ, thay vì 63 như năm 2013.