TV& VIDEO

nhân lực CNTT

Sinh viên CNTT ra trường thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực

Sinh viên CNTT ra trường thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực

VTV.vn - Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin cho rằng, để nguồn nhân lực không cản trở sự phát triển của ngành, cần xem lại ngay từ khâu đào tạo ở các trường.