nhân lực y tế

“Bài toán” nhân lực y tế cho các huyện nghèo đang được giải quyết

“Bài toán” nhân lực y tế cho các huyện nghèo đang được giải quyết

VTV.vn - Vấn đề thiếu nhân lực y tế cho các huyện nghèo đang từng bước được giải quyết nhờ vào dự án đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện của Bộ Y tế.