TV& VIDEO

nhân lực y tế

Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận

Giải thể Phân hiệu Trường Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận

VTV.vn - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định giải thể phân hiệu Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Ninh Thuận sau 4 năm hoạt động.