TV& VIDEO

nhân lực

Thách thức nhu cầu nhân lực của nền kinh tế kỹ thuật số

Thách thức nhu cầu nhân lực của nền kinh tế kỹ thuật số

VTV.vn - Các nền kinh tế thành viên APEC đang phải đối mặt với những thách thức trong đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế kỹ thuật số ở các mức độ khác nhau.