TV& VIDEO

nhân quyền

Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng tham gia Công ước châu Âu về Nhân quyền

Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng tham gia Công ước châu Âu về Nhân quyền

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẽ tạm đình chỉ Công ước châu Âu về Nhân quyền trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.