TV& VIDEO

Nhân tài Đất Việt

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 hướng tới Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 hướng tới Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp

VTV.vn - Chủ đề giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 mang tên "Công nghệ sáng tạo, kết nối thông minh" nhằm đáp ứng các yêu cầu về xu hướng và vấn đề nóng trong thời kỳ hiện nay.