TV& VIDEO

nhân thọ

Chỉ 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ

Chỉ 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ

Theo kết quả điều tra mới đây cho thấy, chỉ 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ.