TV& VIDEO

nhân vật lịch sử

Lễ hội thần Mặt trời: Cầu nguyện ấm no, hạnh phúc

Lễ hội thần Mặt trời: Cầu nguyện ấm no, hạnh phúc

VTV.vn - Hơn 3.000 người dân địa phương và du khách nước ngoài đã đổ về thành phố Cusco của Peru, kinh đô của người Inca xưa để tham dự Lễ hội tôn vinh thần Mặt trời.