TV& VIDEO

nhân viên điện lực

Hoàn chỉnh hệ thống tiếp nhận và giải quyết yêu cầu sử dụng điện trực tuyến

Hoàn chỉnh hệ thống tiếp nhận và giải quyết yêu cầu sử dụng điện trực tuyến

VTV.vn - Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tiếp nhận và giải quyết yêu cầu sử dụng điện trực tuyến.