TV& VIDEO

nhân viên ngoại giao

Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

VTV.vn - Ngày 26/10, Mỹ thông báo đã chỉ định nhà ngoại giao Lawrence Gumbiner là Đại biện lâm thời mới tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana.