TV& VIDEO

nhãn Việt Nam

Người trồng nhãn lúng túng với quy chuẩn VietGAP

Người trồng nhãn lúng túng với quy chuẩn VietGAP

VTV.vn - Không ít nông dân vẫn còn lúng túng trong vụ đầu trồng nhãn theo các tiêu chuẩn mới để xuất khẩu đi Mỹ mặc dù vụ nhãn mới đã bắt đầu từ 2 tháng trước đây.