nhẫn

Nhẫn nại - Thử thách của những “người truyền lửa”

Nhẫn nại - Thử thách của những “người truyền lửa”

VTV.vn - Mất kiểm soát, thiếu tiết chế cảm xúc, thiếu nhẫn nại, khiến nhiều giáo viên tự biến mình trở thành nạn nhân của chính những cảm xúc bộc phát.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive