nhập cư bất hợp pháp

Nhiều nước hoan nghênh việc Mỹ thay đổi chính sách nhập cư

Nhiều nước hoan nghênh việc Mỹ thay đổi chính sách nhập cư

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Mỹ đã hoan nghênh việc Mỹ thay đổi chính sách nhập cư.