TV& VIDEO

nhập hộ khẩu

Quy định diện tích bình quân để nhập hộ khẩu tại TP.HCM

Quy định diện tích bình quân để nhập hộ khẩu tại TP.HCM

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM đang xây dựng phương án quy định về diện tích ở bình quân để được nhập hộ khẩu thường trú tại thành phố.