nhập hộ khẩu

Hệ lụy của việc không có hộ khẩu và CMND

Hệ lụy của việc không có hộ khẩu và CMND

VTV.vn - Không có hộ khẩu nên không làm được CMND, rất nhiều em đã phải đứng bên ngoài xã hội vì không có CMND.