nhập khẩu dầu

OPEC và thách thức từ liên minh các nước nhập khẩu dầu

OPEC và thách thức từ liên minh các nước nhập khẩu dầu

VTV.vn -Các quốc gia nhập khẩu dầu đã thảo luận để thành lập liên minh gây sức ép, buộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC phải kiểm soát giá dầu ở mức hợp lý.