TV& VIDEO

nhập khẩu đường

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017

VTV.vn - Bộ Công Thương đã ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường.