TV& VIDEO

nhập khẩu ô tô nguyên chiếc

Giá bình quân nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Ấn Độ chỉ hơn 5.000 USD

Giá bình quân nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Ấn Độ chỉ hơn 5.000 USD

VTV.vn - Đơn giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc bình quân trong 8 tháng năm 2017 từ Ấn Độ chỉ hơn 5.000 USD/chiếc.