TV& VIDEO

nhập khẩu ô tô nguyên chiếc

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh tháng cuối năm 2017

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh tháng cuối năm 2017

VTV.vn - Trong tháng cuối cùng của năm 2017, cả nước nhập khẩu khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc, cao nhất so với các tháng trước đó.