Nhảy dù

Độc đáo những chú chó anh hùng nhảy dù cứu voi

Độc đáo những chú chó anh hùng nhảy dù cứu voi

VTV.vn - Các nhà bảo tồn động vật vừa tuyển chọn được thêm nhiều thành viên mới khá đặc biệt để giúp họ phát hiện những kẻ săn trộm tại Nam Phi.