TV& VIDEO

nhiễm lao

Mỗi ngày có 46 người tử vong do lao

Mỗi ngày có 46 người tử vong do lao

VTV.vn - Ở nước ta, tuy đã đạt được thành tựu đáng kể trong kiểm soát loại bệnh lao nhưng mỗi ngày vẫn có 46 người chết do lao.