nhiễm mặn

Hỗ trợ gia đình trong vùng dự án muối Quán Thẻ do sự cố nhiễm mặn

Hỗ trợ gia đình trong vùng dự án muối Quán Thẻ do sự cố nhiễm mặn

VTV.vn - UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất điều chỉnh dự án muối Quán Thẻ, thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ thiệt hại các gia đình trong vùng dự án do sự cố nhiễm mặn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive