Nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch có bắt nguồn từ hóa thạch không?

Nhiên liệu hóa thạch có bắt nguồn từ hóa thạch không?

VTV.vn - Phần lớn các nhiên liệu hóa thạch mà ta sử dụng ngày nay bắt nguồn từ tảo, vi khuẩn và thực vật.