TV& VIDEO

Nhiên liệu hóa thạch

12 thành phố cam kết hạn chế khí thải

12 thành phố cam kết hạn chế khí thải

VTV.vn - 12 thành phố lớn trên thế giới trong đó có London, Paris, Los Angeles, Cape Town đã cùng cam kết chỉ sử dụng xe bus không thải khí ô nhiễm từ năm 2025.