TV& VIDEO

Nhiên liệu sinh học

Công nghệ mới giúp hàng triệu người Châu Phi tiếp cận với nguồn năng lượng rẻ và sạch

Công nghệ mới giúp hàng triệu người Châu Phi tiếp cận với nguồn năng lượng rẻ và sạch

VTV.vn - Theo ước tính có khoảng 1,2 tỉ người ( ~16% dân số thế giới) rất ít hoặc không được sử dụng điện. Công nghệ thanh toán điện tử di động sẽ thay đổi điều này.