nhiên liệu truyền thống

Tái khởi động nhà máy sản xuất ethanol Bình Phước và Dung Quất

Tái khởi động nhà máy sản xuất ethanol Bình Phước và Dung Quất

VTV.vn - Sẽ tái khởi động nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất.