TV& VIDEO

nhiễu động

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

 Tối 6/11, sau khi đi vào khu vực các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.