nho giáo

Thành cổ Luy Lâu và câu chuyện buồn của một di tích

Thành cổ Luy Lâu và câu chuyện buồn của một di tích

 Thành cổ Luy Lâu, từng là một thành cổ nổi tiếng phồn hoa, đô hội của xứ Giao Chỉ xưa. Tuy nhiên hiện nay, những chứng tích của một thời kỳ lịch sử với sự giao thoa văn hóa lớn của dân tộc, đang trở thành câu chuyện buồn về bảo tồn di sản.