TV& VIDEO

nhóm côn đồ

Côn đồ cầm hung khí đập phá cửa hàng lúc rạng sáng

Côn đồ cầm hung khí đập phá cửa hàng lúc rạng sáng

Nhóm côn đồ xông vào cửa hàng lúc rạng sáng đập phá nhiều đồ đạc bên trong.