TV& VIDEO

nhóm máu

Muỗi thích đốt những người có nhóm máu nào?

Muỗi thích đốt những người có nhóm máu nào?

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đưa ra từ India TV News, muỗi cũng lựa chọn đối tượng để tấn công, chứ không "tạp nham" như chúng ta thường nghĩ.