TV& VIDEO

Nhơn Hội

Vốn ngoại chuyển dịch về miền Trung

Vốn ngoại chuyển dịch về miền Trung

Năm 2013, các tỉnh miền Trung đã thu hút thêm 66 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng tổng số vốn FDI đầu tư vào khu vực này lên 25,5 tỷ USD.