TV& VIDEO

nhu cầu mua sắm

Hàn Quốc: Nền kinh tế hướng tới hộ gia đình 1 người

Hàn Quốc: Nền kinh tế hướng tới hộ gia đình 1 người

VTV.vn - Nhiều công ty ở Hàn Quốc đã tung ra các chiến lược kinh doanh mới, để theo kịp xu hướng tiêu dùng "hộ gia đình 1 người".