TV& VIDEO

nhu cầu năng lượng

Năng lượng bền vững – Hướng tới một nền kinh tế có mức phát thải thấp

Năng lượng bền vững – Hướng tới một nền kinh tế có mức phát thải thấp

VTV.vn - Làm thế nào để sở hữu một nền kinh tế phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên mà vẫn thân thiện với môi trường?