TV& VIDEO

nhu cầu than

Nhu cầu than của thế giới ngày càng chững lại

Nhu cầu than của thế giới ngày càng chững lại

VTV.vn - Nhận định này về nhu cầu than của thế giới được đưa ra trong Báo cáo năng lượng toàn cầu của Cơ quan Năng lượng quốc tế, mới được công bố tại Singapore.