TV& VIDEO

nhu cầu tuyển dụng

Thay đổi hướng đào tạo nghề - Yêu cầu sống còn

Thay đổi hướng đào tạo nghề - Yêu cầu sống còn

VTV.vn - Thực tế dù có nhiều lao động được đào tạo nhưng tay nghề, lĩnh vực có phù hợp với yêu cầu hay không là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.