TV& VIDEO

nhu cầu vay vốn

Vốn - Nhu cầu bức thiết của làng nghề mùa Tết

Vốn - Nhu cầu bức thiết của làng nghề mùa Tết

VTV.vn - Để chuẩn bị một khối lượng hàng hóa lớn phục vụ cho thị trường Tết, các làng nghề phải có một số vốn không hề nhỏ, đây lại chính là khó khăn lớn nhất của nhiều làng biển.