TV& VIDEO

nhuộm phẩm màu

Không lấy được mẫu ruốc nhuộm màu để kiểm nghiệm

Không lấy được mẫu ruốc nhuộm màu để kiểm nghiệm

VTV.vn - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết không thể lấy được mẫu ruốc bị nhuộm đỏ từ những hộ dân ở phường Xuân Đài để kiểm nghiệm.