TV& VIDEO

nhượng quyền thương hiệu

Gần 170 thương hiệu ngoại được nhượng quyền vào Việt Nam

Gần 170 thương hiệu ngoại được nhượng quyền vào Việt Nam

VTV.vn - Tính đến nay, gần 170 thương hiệu ngoại đã đăng ký nhượng quyền tại thị trường Việt Nam.