nhượng quyền thương hiệu

Chuỗi Wrap&Roll nhượng quyền thương hiệu ra nước ngoài

Chuỗi Wrap&Roll nhượng quyền thương hiệu ra nước ngoài

VTV.vn - Mới đây, thương hiệu Wrap&Roll vừa có thêm cửa hàng nhượng quyền thứ hai tại Thượng Hải (Trung Quốc).