TV& VIDEO

Nick Cannon

Tyra Banks "te tua" trong lần đầu làm host của America's Got Talent

Tyra Banks "te tua" trong lần đầu làm host của America's Got Talent

VTV.vn - Lần đầu tiên đảm nhận vai trò host của America's Got Talent, Tyra Banks đã đón nhận điều bất ngờ ở hậu trường.