Nicolas Maduro

Venezuela bác quyền bãi nhiệm Tổng thống của Quốc hội

Venezuela bác quyền bãi nhiệm Tổng thống của Quốc hội

VTV.vn - Tòa án Tối cao Venezuela vừa chính thức bác bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Quốc hội nước này.