TV& VIDEO

niên hiệu

Triển lãm về vị vua yêu nước Hàm Nghi

Triển lãm về vị vua yêu nước Hàm Nghi

Kỷ niệm 70 năm ngày mất của vua Hàm Nghi, triển lãm chuyên đề tư liệu về cuộc đời và thân thế của vị vua yêu nước Hàm Nghi đã diễn ra tại Huế.